Sanacije

Sanacije

Sanacije svih vrsta objekata, kulturnih, poslovnih...

Iskopi

Iskopi

iskopi bez obzira na konfiguraciju i vrstu terena

Grubi građevinski radovi

Grubi građevinski radovi

Temelji, zidovi..

Završni radovi

Završni radovi

Najzahtjevniji objekti zablistat će punim sjajom

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Reference

Red. Broj

Naručitelj

Predmet Ugovora

Vrijeme izvršenja

Mjesto izvođenja

1.

Komunalno Jelsa

Sanacija sanitarnih prostorija u kampu Mina

2011.

Jelsa

2.

Općina Šolta

 

 

Adaptacija zgrade stare vijećnice u Grohotama

2011.

Grohote,

Šolta

3.

OŠ Milana Begovića

Sanacija poda školske dvorane

2011.

Vrlika

4.

OŠ Trilj

Sanacija međukatne konstrukcije u matičnoj školi (stari dio zgrade)

2011.

Trilj

5.

Osnovna škola Komiža

Sanacija dijela stolarije zgrade OŠ Komiža

2011.

Komiža

6.

SŠ Ivana Lucića

Sanacija unutarnjeg prostora SŠ Ivana Lucića

2011.

Trogir

7.

OŠ prof. Filipa Lukasa

Sanacija sanitarnog čvora i dijela fasade građevine PŠ Prgomet

2011.

Prgomet

8.

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku

Sanacija fasade, ravnog krova i dijela stolarije

2011.

Split

9.

Grad Split

Sanacija krova gimnastičke dvorane u OŠ Brda

2011.

Split

10.

Općina Klis

Sanacija zgrade dječjeg vrtića u Klisu

2011.

Klis

11.

Općina Pučišća

Sanacija krovišta i uređenje dvojnog objekta dječjeg vrtića škole u naselju Pražnica

2011.

Pražnica

12.

Grad Split

Sanacija sanitarija u OŠ Kman Kocunar

2011.

Split

 13.

Osnovna škola Jelsa

Sanacija stolarije južnog pročelja u OŠ Jelsa

2011.

Jelsa

14.

Grad Split

Sanacija sanitarija u OŠ Brda

2011.

Split

15.

Samostan sv. Dominika u Trogiru

Izvođenje radova na sanaciji krovišta crkve sv. Dominika u Trogiru

2011.

Trogir

16.

Splitsko-dalmatinska županija

Sanacija unutarnjih prostora OŠ Strožanac

2008.-2012.

Strožanac

17.

Ivana Varjačić, Solin

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji obiteljske kuće Varjačić

2012.

Solin

18.

Splitska kupališta d.o.o.

Izvođenje radova na plaži Žnjan prilagođenoj osobama sa invaliditetom – II faza uređenja

2012.

Split

19.

Osnovna škola Trilj

Izvedba radova na sanaciji učionica starog dijela 1. Kata OŠ Trilj

2012.

Trilj

20.

Osnovna škola Gradac

Izvedba radova na sanaciji ravnog krova škole

2012.

Gradac

21.

Grad Split

Rušenje i sanacija nadstrešnice ispred OŠ Pojišan

2012.

Split

22.

Osnovna škola Majstora Radovana

Sanacija sanitarnih čvorova i garderoba uz gimnastičku dvoranu

2012.

Trogir

23.

Šibensko –kninska županija

Uređenje dijela fasade i zamjena fasadnih prozorskih stijena na objektu OŠ dr. Franje Tuđmana u Kninu

2012.

Knin

24.

Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo

Popravak i zamjena dijelova krovišta, izradba i ugradnja gromobranske instalacije OŠ Braća Glumac

2012.

Lastovo

25.

Imota d.d.

Sanacija dijela krovne konstrukcije građevine vinskog podruma u sklopu vinarije

2012.

Donji Proložac, Imotski

26.

Muzej grada Trogira

Sanacija potkrovlja Muzeja grada Trogira

2012.

Trogir

27.

OŠ Trilj

Sanacija učionica starog dijela 1. Kata OŠ Trilj

2012.

Trilj

28.

Grad Solin

Uređenje Doma kulture Mravince

2013.

Mravince

29.

Luka d.d. Split

Sanacija nadstrešnice –jug skladište br. 4 u sjevernoj luci Split

2013.

Split

30.

Općina Baška Voda

Zidarski radovi za adaptaciju stare školske zgrade u Bastu

2013.

Bast

31.

Luka d.d. Split

Sanacija nadstrešnice – jug skladišta br. 5 u Sjevernoj luci Split

2013.

Split

32.

Luka d.d. Split

Sanacija krova skladišta br. 8 u Sjevernoj luci Split

2013.

Split

33.

Luka d.d. Split

Radovi sanacije krova skladište br. 7 u Sjevernoj luci Split

2013.

Split

34.

OŠ Primorski Dolac

Sanacija unutarnjeg i vanjskog prostora škole

2013.

Primorski Dolac

35.

Grad Split

Izgradnja dječjeg igrališta u Petravićevoj ulici GK Brda

2013.

Split

36.

Luka d.d. Split

Rekonstrukcija građevina u Sjevernoj luci

2013.-2014.

Split

37.

Jelsa Plus d.o.o.

Građevinski radovi na uređenju trga pred župnom crkvom u Jelsi (Trg križonoše) – odvod fekalne i oborinske kanalizacije

2008.-2014.

Jelsa

38.

Općina Klis

Proširenje groblja sv. Kata

2013.-2014.

Klis

39.

Grad Split

Uređenje dječjeg igrališta u GK Plokite, Valpovačka ulica

2014.

Split

40.

Grad Split

Izgradnja dječjeg igračlišta u GK Bol ,Velebitska ulica

 

2014.

Split

41.

Grad Split

Izgradnja dječjeg igračlišta u GK Gripe, Osječka ulica

 

2014.

Split

42.

Županijske ceste Split d.o.o.

Izrada potpornog zida i parapeta zaštitnog zida na ŽC -6167 u Lokvi Rogoznici

 

2014.

Lokva Rogoznica

43.

PP Invest d.o.o.

Izvođenje građevinskih radova (I faza) na izgradnji zamjenske građevine hale na vezu br. 1 u Sjevernoj luci Split

2014-2015.

Split

44.

Grad Split

Izvođenje građevinsko zanatskih radova na dječjem igralištu u GK Mertojak

2015.

Split

45.

Grad Split

Izvođenje građevinsko zanatskih radova na dječjem igralištu u GK Mejaši

2015.

Split

46.

Grad Split

Izvođenje radova na sanaciji sanitarija Osnovne škole Trstenik

2015.

Split

47.

Ingo Crljen

Izvođenje radova na izgradnji stambene građevine Kuća Crljen na kat čest.zem 6165, Donja Podstrana

2015.

Podstrana

48.

Grad Vodice

Nabava opreme za dječje igralište Srima

2015.

Vodice

49.

Grad Split

Izvođenje radova na sanaciji fasade u Osnovnoj školi Plokite i Osnovnoj školi Split 3 u Splitu

2015.

Split

50.

Grad Split

Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova u DV Radost (DV Iskriac, DV Latica i DV Margaritela)

2015.

Split

51.

Srednja škola Ivana Lucića

Izvedba radova na sanaciji zidova i stropova škole

2015.

Trogir

52.

Osnovna škola Dugopolje

Izvođenje radova na sanaciji sanitarnog čvora i dijela pročelja školske dvorane

2015.

Dugopolje

53.

Jadrolinija

Rekonstrukcija radionica u Splitu

2015.

Split

54.

Grad Kaštela

Energetska obnova ovojnice zgrade Gradske Uprave Grada Kaštela

2015.-2016.

Kaštel Sućurac

55.

Općina Dicmo

Izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice - II. faza

 

2015.

Dicmo

56.

Općina Dicmo

Izvođenje radova na izgradnji zajedničke grobnice te sanacije postojećih ogradnih zidova između groblja i mrtvačnice u Dicmu

2016.

Dicmo

57.

Općina Dicmo

Izvođenje radova na izgradnji mrtvačnice u sklopu groblja u Dicmu - III. faza

2016.

Dicmo

58.

Grad Split

Izvođenje radova bojanja športske dvorane i sanacije svlačionica u OŠ Skalice u Splitu

2016.

Split

59.

Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin

Radovi na sanaciji sanitarnog čvora škole

2016.

Trogir

60.

Osnovna škola Ivana Mažuranića

Uređenje unutarnjeg prostora (sanacija poda) u OŠ Ivana Mažuranića

2016.

Obrovac Sinjski

61.

Grad Split

Izvođenje radova na sanaciji podova u OŠ Dobri, Bol, Mertojak, Manuš i Blatine Škrape

2016.

Split

62.

Dječji vrtić Radost

Građevinsko – zanatski radovi na uređenju dječjeg igrališta u DV Višnjica; Srinjine

2016.

Srinjine

63.

Općina Sutivan

Građevinsko – zanatski radovi na uređenju sportskog dječjeg igrališta Pjover u Sutivanu

2016.

Sutivan

64.

Grad Split 

Izvođenje radova na sanaciji stropova OŠ Blatine Škrape i OŠ Dobri

2016.

Split

You are here: Home Reference